Website Disclaimer

  • Deze website is eigendom van Colourfulzebra
  • Contactgegevens: Kim Callewaert
  • Adres maatschappelijk zetel: Kongostraat 43 9000 Gent
  • Telefoon: 0474 91 28 45
  • E-mail: kim@colourfulzebra.be
  • Ondernemingsnummer: BTW BE 0703.927.119
  • RPR: Gent

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Elke zakelijke communicatie, verzonden door of namens ColourfulZebra, is vertrouwelijk en kan bevoorrecht of anderszins beschermd zijn. Indien u deze per vergissing ontvangt verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen en deze vervolgens te verwijderen uit uw systeem. U dient het niet te kopiëren of de inhoud ervan aan iemand openbaar te maken. Berichten die naar en van ColourfulZebra worden verzonden, kunnen worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het interne beleid wordt nageleefd en om ons bedrijf te beschermen. E-mails zijn niet beveiligd en er kan niet worden gegarandeerd dat ze foutloos zijn. Iedereen die met ons communiceert via kim@colourfulzebra.be of bruno@colourfulzebra.be wordt geacht deze risico’s te accepteren. ColourfulZebra is een private onderneming met maatschappelijke zetel te Kongostraat 43, 9000 Gent en geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (BCE/KBO) onder het ondernemingsnummer – BE0703 927 119 voor het uitoefenen van haar bedrijfsactiviteiten. Elke rechtsverhouding tussen ons wordt beheerst door het Belgisch recht en is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent of aan arbitrage.